ODTÜ Senatosu 24 Mayıs 2016 tarih ve 2016/4-5 ve 4-6 sayılı karar ekleri:

 

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlke ve Stratejiler Belgesi

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Yönergesi